Verwijzing in seconden

VERBRUIK DOOR DE CONSUMENT

Om zijn klanten beter te informeren stelt de Groep PSA een onafhankelijke en gecertifieerde meting voor van het verbruik in praktijkomstandigheden.Citroën heeft een protocol opgesteld voor metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden, goedgekeurd door het classificatiebureau Bureau Veritas***.

228554.jpg

EEN METING
VAN HET VERBRUIK
IN PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Dit protocol voorziet metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden van de voertuigen in het verkeer, op een parcours van 92,3 km over stadswegen, autowegen en snelwegen. De gemeten voertuigen rijden op openbare wegen in gewone verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage/lading aan boord. Ook de airconditioning of de verwarming wordt bediend. De hoogteverschillen op de wegen zijn representatief voor de praktijkomstandigheden.****

Dit past in het kader van de transparantie die de Groep PSA naar zijn klanten toe wilt uitdragen.

(1) Transport & Environment: Europese milieu-organisatie die gespecialiseerd is in de uitvoering van een duurzaam transportbeleid
(2) France Nature Environnement: Franse federatie van organisaties voor de bescherming van de natuur en het milieu
(3) Bureau Veritas: wereldwijde certificatie-instelling voor inspectie, certificering en laboratoriumtesten
(4) De gegeven cijfers, die onderscheiden moeten worden van het verbruik in de EU-typegoedkeuring (enige officiële waarden), hangen af van deze hypotheses en voorwaarden. Ze hebben dus geen algemene waarde. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de PSA Groep, www.groupe-psa.com.

WAT IS HET GEMIDDELDE BRANDSTOFVERBRUIK* VAN UW VOERTUIG?

Om haar klanten beter te informeren stelt de PSA Groep voor om toegang te hebben tot een onafhankelijke en gecertificeerde meting van het verbruik in praktijkomstandigheden*.

  • Selecteer uw voertuig
 (1) Het gemiddelde werkelijk verbruik geraamd op basis van het gebruik van het voertuig in de praktijk, afkomstig van de gegevens verkregen in het meetprotocol of berekend op basis van deze gegevens. Deze raming wordt ter indicatie gegeven en kan variëren naargelang van de reële gebruiksomstandigheden. Deze raming moet onderscheiden worden van het verbruik gemeten volgens de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden) en is afhankelijk van de hypothesen en voorwaarden van het meetprotocol. Het heeft dus geen algemene waarde. Het meetprotocol kan geraadpleegd worden op de website van de Groep PSA, www.groupe-psa.com.
Top