Verwijzing in seconden

EEN CONTRACTUELE GARANTIE VOOR IEDEREEN

Uw Citroën heeft een garantie van minimaal 24 maanden en kan naar alle verkooppunten van het merk Citroën gebracht worden.

De commerciële garantie van uw voertuig voorziet in het herstel in originele staat of de gratis vervanging van onderdelen die door het merk Citroën of door haar vertegenwoordiger als defect erkend worden, en de werkuren die nodig zijn om het voertuig weer volledig te herstellen.
Hiervoor kunnen nieuwe onderdelen of standaard vervangende onderdelen gebruikt worden, afhankelijk van de keuze van de constructeur of zijn vertegenwoordiger.

Als uw auto niet verder kan rijden als gevolg van schade die onder de garantie valt, betaalt Automobile Citroën of haar vertegenwoordiger de kosten van de reparatie ter plaatse of voor het wegslepen van uw voertuig naar de werkplaats van het dichtstbijzijnde verkooppunt, tot een afstand van maximaal 100 km.

Wanneer uw voertuig gerepareerd wordt tijdens de commerciële garantietermijn, wordt deze garantie hierdoor niet verlengd. De vervanging van een onderdeel dat onder de garantie valt, leidt dus niet tot een verlenging van de garantietermijn. De commerciële garantie die geldig is voor de vervangen onderdelen, eindigt op de vervaldatum van de garantie van uw voertuig.

Als uw wagen echter 7 opeenvolgende dagen of langer niet kan rijden tijdens de commerciële garantietermijn en als dit niet uw fout is, wordt deze commerciële garantie met die duur verlengd.

garantie
Top